Spotkania indywidualne;
Terapia grupowa;
Oferta dla szkół, wychowawców, pedagogów;
Praca nad emocjami;
Praca ze skutkami traumy.